Geplaatst op

Hoe heb jij de registratie van single use plastic geregeld voor 2023?

Hoe heb jij de registratie van single use plastic geregeld voor 2023?

Afval wordt een steeds groter probleem in onze samenleving. Beelden van oceanen vol met plastic, overvolle stortplaatsen en afval op straat zorgt ervoor dat er jaarlijks wereldwijd honderdduizend zoogdieren en naar schatting een miljoen zeevogels aan zwerfafval sterven. Daarnaast komen de plastic resten ook terug in de voedselketen. De roep om actie om deze afvalstroom te beheersen groeit. De overheid werkt daarom samen met producenten, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aan een duurzame economie voor de toekomst. In deze ‘circulaire’ economie bestaat dan zo min mogelijk afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt

Elk jaar worden er stappen gezet om als maatschappij duurzamer te worden.

Naar aanleiding van de Europese wetgeving zijn er voor 2023 wijzigingen aangekondigd rondom de aangifte van de afvalbeheerbijdrage voor producenten en importeurs. Deze wijzigingen dragen bij aan de te nemen verantwoordelijkheid voor het verminderen van het in omloop brengen van (zwerf)afval.

Om welke wijzigingen gaat dit dan precies en welke impact heeft dit dan op jou als producent of importeur? We leggen het je graag uit!

Registratie Single Use Plastic

Ter voorbereiding op 2023 wordt er aan producenten / importeurs al in de aangifte van 2022 gevraagd om informatie te geven rondom het gebruik van ‘Single Use Plastic’ (SUP) verpakkingsmaterialen. Met SUP worden plastic voorwerpen voor consumenten bedoelt die ‘onderweg’, in de regel maar één keer kunnen worden gebruikt. Voorbeelden hiervan die al eerder verboden zijn, zijn o.a. plastic rietjes, bestek of disposables.

Vanaf 2023 horen onder SUP ook verpakkingsmaterialen van eten of drinken bij dat geschikt is voor onmiddellijke consumptie uit de verpakking, zonder verdere bereiding. Je kunt hierbij denken aan maaltijdsalades en yoghurt met fruit of -muesli in portieverpakking.

Nu is het zo dat niet alle verpakkingen waar plastic in verwerkt is een zogenoemde SUP is. Om te bepalen of een verpakking onder de SUP-categorie behoort, zijn de volgende algemene richtlijnen opgesteld.

· Bevat de verpakking plastic? Hierbij maakt de hoeveelheid niet uit

· Wordt het product (in het algemeen) rechtstreeks uit de verpakking genuttigd?

· Is het product geschikt voor onmiddellijke consumptie? (lees: zonder bereiding te gebruiken. Het wassen van bijvoorbeeld fruit wordt hierbij niet gezien als bereiding).

· Heeft de verpakking grote kans om zwerfafval te worden?

De verplichte rapportage is over 2022 van toepassing op 2 categorieën voedselverpakkingen:

· Vormvaste voedselverpakkingen. klik hier voor de beslisboom van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KDV) en check of jouw verpakking in deze categorie valt.

· Drinkbekers. klik hier voor de beslisboom rondom drinkbekers en check of jouw verpakking in deze categorie valt.

Val je in een van bovenstaande categorieën?

Dan ben je verplicht hier over te rapporteren en moet je in de rapportage het gewicht per materiaalsoort aangeven. Daarnaast moet per artikel het aantal stuks in ‘weggooi’-eenheden (SUP-eenheden dus) dat plastic bevat, worden opgegeven.

In onderstaand voorbeeld bevat de ijskoffie 3 SUP eenheden (beker, deksel, seal):

beeld: Ah-boodschappen.nl

Zit je nog ‘safe’ voor nu? Let dan wel op: per 5 januari 2023 wordt het rapporteren van SUP verpakkingen namelijk uitgebreid met de volgende 3 categorieën:

· Flexibele voedselverpakkingen (de beslisboom hiervoor is nog in ontwikkeling)

· Drankverpakkingen (max. 3 liter)

· Lichte draagtassen (met een wanddikte tot 50 micron)

Over single use plastics wordt vanaf 2023 extra Afvalbeheerbijdrage afgedragen aan de overheid

Over de verpakkingen die gekenmerkt zijn als SUP-verpakkingen zal vanaf 2023 een extra Afvalbeheerbijdrage moeten worden betaald. Let op: deze extra bijdrage gaat per SUP-eenheid. De maatregel wordt genomen om het gebruik van Single Use Plastics te ontmoedigen.

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor die verpakkingen?

‘De vervuiler betaald’, aldus de overheid. Dit betekent kortweg dat bedrijven die verpakte producten op de Nederlandse markt brengen verantwoordelijk zijn voor de aangifte van de verbruikte verpakkingen. Dit geldt in 2023 dus voor eigen merken die door een producent op de Nederlandse markt wordt gebracht, maar ook voor importeurs die goederen op de Nederlandse markt brengen. De importeur is in deze dan verantwoordelijk voor het afdragen van de Afvalbeheerbijdrage verpakkingen.

Door een wijziging in de definitie producent/ importeur per 1 januari 2023 zal de merkeigenaar van een huismerk vanaf dan verantwoordelijk worden voor de afdracht van de Afvalbeheerbijdrage verpakkingen. Voordeel: de producenten van huismerkartikelen hoeven minder af te dragen. Nadeel: de afnemers (lees: retailers) zal ongetwijfeld de data van de betreffende verpakking bij de producent opvragen. De verwachting is dan ook dat de registratie van de verpakkingen een belangrijk thema blijft voor alle producenten en leveranciers.

De wijzigingen gaan in per januari 2023 maar er is nog veel onduidelijk

De norm is duidelijk: hergebruik verpakkingen en voorkom dat het afval wordt. Het afvalfonds zal komende tijd een aantal beslisbomen ter beschikking stellen om het voor producenten makkelijker te maken om te checken of zijn/haar verpakking onder de SUP-categorie valt of niet.

Doordat deze handige beslisbomen nog niet beschikbaar zijn is er nog veel onduidelijkheid en steekt de vraag “moet ik al starten?” regelmatig de kop op. In mijn optiek is niet starten geen optie, maar hoe weet je nu dat je met de juiste zaken bezig bent? Onderstaand wat tips & tricks:

1. Volg de Webinars van het afvalfonds:

  • Webinar over SUP richtlijn – YouTube
  • Webinar definitie PI – 18 oktober 2022 – YouTube
  • Webinar Verpakkingenadministratie – YouTube

2. Denk vast na over hoe je als producent/leverancier de Afvalbeheerbijdrage verpakkingen kunt vastleggen. Denk hierbij aan het volgende:

· Hoe ga je bepalen of een verpakking van een artikel binnen de SUP-categorie valt?

· Wie wordt hier binnen (en/of buiten) jouw organisatie verantwoordelijk voor?

· Hoe leg je de correcte categorie vast (welke naam geef je het mee) waar een product met een SUP-verpakking onder valt?

· Hoe bepaal je het aantal SUP-eenheden per verpakking van het artikel?

3. Check voor je alle aanpassingen doorvoert bij het afvalfonds verpakkingen of je de juiste route volgt.

Zo weet je precies welke wijzigingen je in de opzet van de verpakkingsadministratie moet doorvoeren en voorkom je dat je als producent veel energie steekt in een niet passende oplossing volgens de definities van het afvalfonds.

4. Stel in de eigen administratie vast voor welke artikelen de afvalbeheerbijdrage moet worden afgedragen volgens de nieuwe normen.

5. Ga na welke artikelen in de eigen administratie überhaupt plastic bevatten, en beoordeel dan per artikel of deze onder de SUP-wetgeving valt. Zo niet? On to the next!

6. Stel voor ieder artikel dat SUP bevat vast onder welke categorie (vaste voedselverpakkingen, flexibele voedselverpakkingen, drinkbekers, drankverpakkingen en lichte draagtassen) het hoort en uit hoeveel SUP-eenheden de verpakking bestaat.

7. Specificeer elk onderdeel (eenheid) van de verpakking (label, deksel, seal etc.) en leg hier het type materiaal met het gewicht van vast.

De verwachting is dat dit per mei 2023 ook in de GS1 datasource vastgelegd moet gaan worden. De ervaring leert dat de grote retailers de betreffende informatie nu al opvragen bij producenten.

Conclusie: wees goed voorbereid en zorg dat je organisatie er op tijd klaar is voor om je product én verpakkingsinformatie goed vast te leggen. En als je hulp nodig hebt, dan horen wij dat bij Foodbyte natuurlijk graag!

QSTA Food Data